POŠTOVANi, VRŠI SE PRENAMENA SPECIJALNE BOLNICE MIRAMONTIMEDIC U SPECIJALNU BOLNICU ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU.
POČETAK RADA MART 2017.

 

Firma SMB Miramontimedic GmbH sa sedištem u Minhenu, Nemačka, bavi se sledećim delatnostima:

 

 • trgovinom medicinskim aparatima i medicinskim lekovitim i pomoćnim sredstvima, kao i potrošnim medicinskim materijalom, posredovanjem kod pacijenata, pružanjem saveta iz oblasti medicine, prometom medicinskih uređaja, posebno u oblasti opšte, plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije, zaključivanjem ugovora s javnim i privatnim institucijama i preduzećima, a posebno s osiguravajućim ustanovama, fondovima zdravstvenog osiguranja i sl. i s privatnim licima; društvo može da preuzme ili zastupa druga preuzeća iste ili slične vrste, može da participira u takvim preduzećima i to kao akcionar s ličnom odgovornošću; društvo može da osniva filijale pod istom ili drugom firmom, ima pravo da obavlja sve poslove koji indirektno ili direktno služe unapređenju njegove svrhe poslovanja;
   
 • nemačko-američka kompanije SMB Miramontimedic GmbH ima svoje Predstavništvo u Beogradu, koje je vlasnik i osnivač Specijalne bolnice MIRAMONTIMEDIC; bolnica je smeštena u najelitnijem delu Beograda, na Dedinju, i jedina je bolnica u regionu koja se nalazi u inostranom vlasništvu; bolnica MIRAMONTIMEDIC organizovana je i radi po ugledu na vrhunske ustanove ovog tipa u svetu i nudi jedinstvenu uslugu u oblasti moderne plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije.

 

 

Spektar operacija
u specijalnoj bolnici MIRAMONTIMEDIC

 

U Specijalnoj bolnici MIRAMONTIMEDIC stoji vam na raspolaganju čitav spektar operacija iz domena plastične hirurgije, koja se može podeliti na sledeće osnovne oblasti:

 

 • ESTETSKA HIRURGIJA
   
 • REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA
   
 • HIRURGIJA ŠAKE