POŠTOVANI, VRŠI SE PRENAMENA SPECIJALNE BOLNICE ZA ESTETSKU, PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU MIRAMONTIMEDIC U SPECIJALNU BOLNICU ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU.

Adresa: Tolstojeva 44, Beograd | Telefon: 011 40 444 60 | Mobilni: 064 64 275 98
Email: info@miramontimedic.rs


MIRAMONTIMEDIC AESTHETIC, PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY IS CHANGING AREA OF BUSINESS OPERATIONS INTO ORTHOPEDIC SURGERY AND TRAUMA.

Address: Tolstojeva 44, Belgrade | Phone: 011 40 444 60 | Mobile: 064 64 275 98
Email: info@miramontimedic.rs